Bartın Eski Yalı Mevkii

Bartın ve çevresinin tarihi milattan öncesine dayanmaktadır. Milattan önce 1200’lü yıllara kadar Gaska kavminin egemenliğinde kalan bölge Gaskalıların Hititlere yenilmesinden Krigen Kavminin eline geçmiştir. Daha sonra tarihleri kesin olarak bilinmemekle birlikte, Kokon, Henet ve Paflagonyalıların bu bölgede yetiştikleri bilinmektedir. 

 

Bartın tarihine ünlü ozan Homeros’un İlyada destanında da rastlamaktayız. Parthenios Irmağı’ndan bahsetmek suretiyle Bartın Tarihi hakkında da bize bilgi ulaşmıştır.

11. yüzyıla kadar Bizanslıların elinde kalan Bartın bu süre içerisinde gelişerek bir ticaret merkezi haline gelmeye başlamıştır. Ancak bu yüzyıldan sonra Selçukluların egemenliğine girmiştir. Yaklaşık iki yüzyıl Selçuklu egemenliği altında kalan bu kent, önce Candaroğlu  Beyliğine daha sonra da 1392 yılında Osmanlı Devleti’nin egemenliği altına girmiştir.

1402 yılında yapılan Ankara Savaşı sonunda bir ara İsfendiyaraoğulları Beyliğinin eline geçen kent 1461 yılında tekrar Osmanlı Devleti egemenliği altına girmiştir.

 

Sende bir yorum yaz :

Please enter your comment!
Please enter your name here