DSİ Nedir? Ne İş Yapar? Görevleri Nelerdir?

Devlet Su İşleri ülke sınırları içerisinde su kaynaklarının yönetimi ile ilgilenen en yetkili birimdir.

 

Devlet Su İşleri ülke sınırları içerisinde su kaynaklarının yönetimi ile ilgilenen en yetkili birimdir. Alt birimleri de faaliyet göstermektedir. Devlet Su İşleri Merkezi yönetim içerisinde bütçeye tabidir. 6200 sayılı kanun ile 1953 yılında kurulan devlet su işleri su ve su kaynakların tüm işlemlerini yapmaktadır.

Devlet su işleri su kaynaklarının yönetilmesi ve geliştirilmesi için kurulmuş bir teşkilat olup, Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı bir kuruluştur. Taşkınlardan koruma, ziraat alanında sulama işlemlerini yaygın hale getirme, hidroelektrik enerjinin üretilmesini sağlama dışında su kaynaklarının ülke vatandaşlarına iletilmesi, merkezi ya da kırsal bölgelerde su kaynaklarının insanlara ulaştırılmasından sorumludur. Baraj yapımı yine dsi kurumunun iş ve işlemlerinden biridir.

Su kaynaklarının kullanılması, baraj üretimi, taşkınlardan koruma, ziraat alanında sulama işlemleri, bataklık olan yerlerde ıslah çalışmaları, hidroelektrik enerjinin üretilmesi, akarsularda ıslah çalışması yapmak ve gerektiğinde seyrüsefere uygun duruma getirmek, tüm işlemlerin proje çalışmaları ile inşaat işlemlerini yürütmek, bakım ile onarım işlemlerini yapmak, yeraltı su kaynaklarının kullanılması amacı ile kuyu açma işlemleri, yeraltı suyunun tahsisi, bu suların korunması işlemleri devlet su işlerinin işlemleri arasındadır.

DSİ’de kimler çalışır?

Devlet Su İşleri bünyesinde görevlendirilen memur ve ya sözleşmeli çalışanlar bu işlemleri yürütmektedir. Bunun yanında nüfusu 100.000’den fazla olan illerde baraj hatları kurmak, suyun tasfiyesi işlemleri için inşaat yapma, suyun depolanması için gerekli alanları yapmak gibi işlemlerde yine DSİ görevleri arasındadır. Bunun yanında atık su işlemlerinin yapılması da Devlet Su İşlerinin görevleri arasındadır. Kısacası ülkede su, atık su, baraj, yeraltı su kaynakları, atık sular, bataklık ıslahı ve su adına bütün işlemler Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri arasına alınmış ve bu kurum tarafından yürütülmektedir.

Sende bir yorum yaz :

Please enter your comment!
Please enter your name here