Eğitimin Olmadığı Toplumda Ne Gibi Eksiklikler Görülür?

Eğitimin Olmadığı Toplumda Ne Gibi Eksiklikler Görülür?

Eğitim bireyin yetişmesi hayata hazırlanması olay ve olguları kavraması kısaca yetişmiş bir birey olması konusunda insan için su gibi, ekmek gibi olmazsa olmazdır.

İnsanoğlu tarihinde adından söz ettiren, çağlar açan eserleri ortaya koyan ve isminden söz ettiren şahsiyetlerin çoğu almış oldukları ve vermiş oldukları eğitim sonucu yetiştirdikleri eğitimli elemanlardan dolayı unutulmazlar.

Eğitim insana; insan olmasının verdiği ayrıcalık olan düşünme yetisini doğru kullanma yollarını verir en başta. Düşünmeden öğrenmek faydasız, öğrenmeden düşünmek tehlikelidir sözü bu açıdan çok önemli ve de muteberdir.

Eğitim toplumların Ümmilik vasfından eğitimli vasfına geçmesinde önemli rol oynar.ümmiliği gideren şey eğitim safhasıdır. Bireye artık en başta okuma yazmayı, olaylar arasında bağlar kurmayı sebep sonuç ilişkisini öğretir. Bu anlatılanlar üzerinden yola çıkarak bile eğitimin olmadığı toplumda ne gibi eksiklikler görülür? Sorusuna cevap bulabiliriz.

Eğitimin olmadığı bir toplumda en başta toplumlarda ileriye miras olan ve daima yol gösterici niteliğinde olan Tarihe damga vurmuş ve topluma mal olmuş şahsiyetler yetişmez ve bu eksiklik daima o toplumu başka toplumlara muhtaç eder ve de bilgi yönünden ve üretim yönünden dışa bağımlı eder çünkü dışa bağımlılık ham madde eksikliğinden çok yetişmiş eğitimsiz ve o hammadde olsun fikri akımlar olsun onları işleyecek kullanılabilir hale getirecek olan insan eksikliğinden kaynaklanır.

Tüm bu saydıklarımızdan daha kötüsü ise cahil bir toplumun meydana gelmesidir. Üretim, eğitim ve gelişmişlikten geri kalan bu toplumlar bunların getirdiği sonuçların neticesinde cahillikle ve her zaman dünya çapında söz sahibi olma konusunda geri kalırlar ki bu onları dışa bağımlılığında ötesinde sömürülmeye de açık hale getirir bu yüzdendir ki zaten sömürülen ülkeler hep cahil bırakılır.

Eğitim insan için her şeydir

İnsanı insan kılan eğitimdir bilgidir bu doğrultuda eğitim sayesinde kazanılan ahlaktır. İnsanoğlu eğitimden beri kalamayacağı gibi İnsanların bir araya gelerek oluşturduğu toplumlar hiç bir zaman beri kalamaz kalmamalı yoksa toplum insan sayısı bakımından fazla ama Dolu bir İnsan kelimesi ifadesi açısından az olur.

Sende bir yorum yaz :

Please enter your comment!
Please enter your name here