Karadeniz Barolarından Ortak Referandum Açıklaması Yapıldı

Karadeniz bölgesindeki şehirlerde yer alan barolar, referandum sürecine dair endişelerini ortak bir basın açıklaması ile dile getirdiler.

Karadeniz Baroları, önümüzdeki süreçte gerçekleştirilecek olan referandum ile ilgili ortak bir açıklamaya imza atarak sürece dair endişelerini dile getirdiler.

Ülkelerde uygulanan anayasaların bir toplum sözleşmesi olduğuna dikkat çeken barolar, düzenlenen anayasaların herkesi kapsaması ve kucaklaması gerektiğine dikkat çektiler. Bartın, Ordu, Amasya, Artvin, Bolu, Çorum, Düzce, Erzurum, Gümüşhane-Bayburt, Giresun, Karabük, Sinop, Zonguldak ve Trabzon barolarının ortak olarak gerçekleştirdiği açıklamada yargı tarafsızlığına gölge düşeceğine vurgu yapıldı.

İşte yapılan açıklamanın tam metni;

“Anayasalar, Toplumun büyük çoğunluğunun ortak yaşam amacıyla Devlete verilen yetki ve yönetim şekilleri ile bireylerin hak ve özgürlüklerinin sınırlarının belirlendiği, hukuksal toplum sözleşmeleridir. Bu sözleşmeler hazırlanırken toplumun tüm kesimlerinin birleştikleri ve anlaştıkları geniş bir mutabakat aranması esastır. Çünkü Anayasalar aynı zamanda herkesin savunması gereken esasları içermek ve toplumu kucaklamak zorundadırlar. TBMM. de kabul edilen son Anayasal değişikliğin hazırlanma, topluma sunulma ve tanıtma süreci ne yazık ki yeterince gerçekleşememiş, belirleyici nitelikte konsensusun sağlanması için başta ilgili sivil toplum örgütleri olan Baroların, Üniversitelerin ve Anayasa ile ilgili kurumların görüşleri alınmamıştır. Aynı şekilde OHAL şartlarında bir referanduma gidilmesi de değişikliğin meşruiyetine zarar verecektir.

Kuvvetler Ayrılığının bir diğer unsuru; Yargı Bağımsızlığı ve İdarenin Yargı Denetimine tabii olmasıdır. Yeni düzenleme ile Anayasa Mahkemesi Üyelerinin tamamına yakınının ve Hakimler ve Savcılar Kurulunun önemli bir kısmının Partili bir Cumhurbaşkanı tarafından atanması Yargı Denetiminin yok olacağı, yargının da Meclis gibi işlevsiz hale geleceğinin endişesini taşımamıza neden olmaktadır.

Referandum sürecinde, en çok birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olan bir dönem de düşüncesi ne olursa olsun evet diyenlerin de hayır diyenlerinde Türk Milletinin bir ferdi olduğu unutulmamalı, herkesin fikirlere saygı duyarak birlik ve beraberliğimizi bozacak davranışlardan uzak durulması gerekmektedir. Yine Devlet Organ ve Kurumlarının Referandum sürecin de tüm taraflara eşit mesafe de kalması, Devlet mekanizmasının bir baskı aracı haline getirilmesinden özenle kaçınılması gerekmektedir. Aksi durum, referandum sonuçlarının meşruluğunun tartışmaya açılmasına neden olacaktır. Barolar ve Avukatlar, halkın, insan haklarının, demokrasinin ve hukukun üstünlüğünün savunucularıdır. Hiçbir siyasal yapının veya düşüncenin temsilcisi olamazlar. Belirttiğimiz kaygılar, hangi siyasal parti veya kişi iktidarda olursa olsun Devletin ve Ülkenin büyük sıkıntılar yaşayacağı endişesinden kaynaklanmaktadır. Taktir elbette ki Türk Milletinin olacaktır.”

 

Sende bir yorum yaz :

Please enter your comment!
Please enter your name here