Karayolları Ne İş Yapar? Görevleri Nelerdir?

Karayolları en küçük yerleşim biriminden ülkelerarası ulaşım ağlarına kadar geniş bir alana yayılan ve haliyle tüm insanlığı ilgilendiren geniş bir platformdur.

Karayolları en küçük yerleşim biriminden ülkelerarası ulaşım ağlarına kadar geniş bir alana yayılan ve haliyle tüm insanlığı ilgilendiren geniş bir platformdur. Hal böyle olunca bunun için şube müdürlükleri ve bağlı bulunduğu pek çok ağının organize çalıştığı sistemsel bir bütünü olarak karşımıza çıkar. Bu yönüyle hem de teorik esasları düzenlemekle ve hem uygulama ile görevlidir.

Karayollarının İçeriği

Karayolları ne iş yapar onlara bakmak gerekirse; yol ve köprülerin yapımı bakımı onarımı anlamında gerekli girişimlerde bulunarak işçi ve malzeme tedarikini yapar ve uygulamaların düzenli olarak yapılıp yapılmadığının kontrollerini yapar. Öte yandan araçların zorunlu durumlarda arıza ve akaryakıt gibi sıkıntılarını gidermek için ihtiyacı olan istasyonların kurulmasını ve işlevlerini yerine getirip getirmediğini takip eder. Karayolları bu görevler bütünü ile hayati öneme sahip gereklilikleri yerine getirerek ulaşımın aksamadan yerine getirilmesini sağlar.

Karayollarının Resmi Yapısı

Yukarıda belirtilen gerekliliklerle alakalı tüm yazışmaların yapılıp, ilgili birimlere gönderilmesi gereken broşür ve duyuruları bölge ve ülke geneline dağıtmakla da mükelleftir. Bahsettiğimiz bağlamda mükellefiyetlerini yerine getirmeyenlerle ilgili gerekli zabıt ve tutanakları tutmak ve cezai yaptırımların uygulanması için gerekli girişimlerde bulunmak da karayolları memur ve idari birimlerinin önemli görevlerindendir. Ayrıca yol ulaşım için yapılan harcamalarda, harcırahların hazırlanması ödeneklerinin kontrolü ve ödeme takibinin yapılması ile de görevlidir.

Resmi anlamda hazırlanan teknik şartname ve harita malzemelerini hazırlamak ve bahsi geçen malzemelerin tedariki ile ilgilenirler. Görevin geniş tanımı ve tüm bu sorumluluklar gösteriyor ki karayolları ile alakalı yapılan tüm düzenlemeler ve takibinde yurttaşlar da duyarlı olmalı ve kendine düşeni gereği ile yerine getirmelidir. Karayollarının sürücülerin ve yayaların ulaşımını kolaylaştırmak için yapmış olduğu geçit, köprü, işaret gibi yol unsurlarına zarar vermemek ve zarar verenleri ihbar etmek de vatandaşların bir diğer görevidir.

Sende bir yorum yaz :

Please enter your comment!
Please enter your name here