Kaymakamlık Ne İş Yapar? Görevleri Nelerdir?

Kaymakamlık ilçe de bulunan en yetkili devlet kurumudur. Kaymakam ise kaymakamlık makamında olan kişidir. Kaymakam, devlet adına ilçenin genel yönetimden sorumlu kişidir. Kaymakam, İç İşleri Bakanlığına bağlı olarak ilçede bulunan kaymakamlık binasında görev yapar.

Kaymakam Ne İş Yapar?

Kaymakam ilçedeki en yetkili kişi olarak öncelikle ilçenin gene olarak yönetimini sağlamaktadır. Buna bağlı olarak merkezi yönetim tarafından belirlenen yasaların, kanunların ve anayasanın ilçede uygulanmasını sağlar. İl yönetimi kontrolüne sahip olan vali, kaymakama ilçesiyle ilgili görevler verir. Kaymakam bu görevleri yerine getirmek ile yükümlüdür. Ayrıca, ilçedeki çeşitli kurumlar kaymakamlığa bağlıdır. Bu kurumların çalışma düzeni ve yönetimi ilçenin en yetkili kişisi Kaymakam’a bağlıdır. Kaymakam bulunduğu ilçede devleti temsil eder. Bu yüzdendir ki bulunduğu ilçede halkın sorunları ile ilgilenip sorunlarına çözüm yaratmalıdır.

Devlet adına bayram, açılış veya özel günlerde kutlamalara katılıp protokolün başını çeker. Önemli günlerde öncülük eder. Kaymakamlık makamında bulunan memur ve hizmetlilerin yönetimini sağlar. Kaymakam ayrıca, belediye, köy idareleri ve benzeri devlet kurumlarına bağlı özel işletmelerin denetimini sağlamaktadır. Ortaokul ve bu seviyedeki kurumların denetimini bizzat kendisi yapar veya görevlendirdiği kişi tarafından yaptırır. Kaymakam ülkenin sınır ve kıyı güvenliğini gerekli olan hükümler çerçevesinde yapar. İlçe halkının dilek ve şikâyetlerini valiye bildirir.

Kaymakamlık İdaresinin Bağlı Olduğu Kanun

Kaymakamlık makamı yukarıda sayılmış olan görev ve yetkilerin hepsini 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince yapar. İl İdaresi Kanunu’nun 27. madde ve 40. madde arasındaki maddelerinde Kaymakamlık makamının görev ve yetkileri sayılmıştır. Anayasaya bağlı kalmak kaydı 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun verdiği yetkiler çerçevesinde Kaymakam görev ve yetkilerini bağlı bulunduğu ilçede sürdürmek ile yükümlüdür. Kaymakamın ayrıca sorumluluk sahibi olduğu vali ile ilişkileri bu kanunda sayılmıştır.

 

Sende bir yorum yaz :

Please enter your comment!
Please enter your name here