Maliye Ne İş Yapar? Görevleri Nelerdir?

Maliye ülkenin tüm hesaplarını kendisi yapar. Bunun ile ilgili her türlü iş ve işlemler maliye tarafından yapılmaktadır. Maliye ne iş yapar?

Maliye denince akla ilk gelen tabi ki para konusudur. Ülkenin tüm hesaplarını kendisi yapar. Bunun ile ilgili her türlü iş ve işlemler maliye tarafından yapılmaktadır.

  • Maliye devlet adına maliye politikasının yapılmasını sağlar.
  • Devletin parasal konularda hukuki danışmanlık hizmetlerini yürütür.
  • Devlet kurumlarının yıllık harcama konularında yeterli ödeneklerini planlamak ve hazırlamak.
  • Devletin gelir ve gider hesaplarını yaparak bunların kayıtlarını tutmak.
  • Gelir politikası ile ilgili plan yaparak devletin gelirlerini arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak.
  • Devletin mal ve taşınmazlarını yönetmek, kamu kurumlarının taşınmaz ve varlıklarını yönetmek ve diğer işlemleri yürütmek.
  • Yurt içinde ve yurt dışında bakanlık hizmetleri ile ilgili çalışmaları yapmak ve milletlerarası hizmetlerin çalışmalarını takip ederek gerekli çalışmaları yapmak.
  • Kurum ve kuruluşların planları ve harcamaları ile ilgili durumları yönetmek.
  • Yatırım projeleri incelemek, görüş belirtmek ve onay vermek. Yıllık faaliyetleri denetleyerek takip etmek.
  • Devletin zarara uğramasını önlemek amacı ile kara para aklama yolunu engellemek amacıyla gerekli çalışmaları ve incelemeleri yapmak.

Maliye Bakanlığı kısaca yurt içinde ve yurt dışında devletin tüm para politikasını inceler, planlar ve denetler. Para ile ilgili tüm iş ve işlemler memurlar tarafından Maliye Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilir. Bakanlığının çalışmasının esas amacı devletin para politikasını planlamaktır. Devletin harcamaları, gelir ve giderleri ile ilgili tüm işlemler Maliye Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.

Maliye Bakanlığı ayrıca devletin vergilerden kazandığı gelirlerin kaybolmasını engellemek amacı ile çalışmalar yapmaktadır. İşletmelerin gelirlerini vergilendirip vergilendirmediğini incelemek, kara para aklanıp aklanmadığını araştırmak ve vergi konusunda diğer işletmeleri denetlemek bakanlığın görevleri arasındadır. Maliye Bakanlığında memurlar, uzmanlar ve üst düzey yöneticiler görev yapmaktadır. Kanun, yönetmelik ve genelgeler ile bakanlığın kanuni ve hukuki dayanakları düzenlenmektedir.

Sende bir yorum yaz :

Please enter your comment!
Please enter your name here