MİLLETVEKİLİ YILMAZ TUNÇ TBMM’DE KONUŞTU: “ÇOCUKLARIMIZ BİZİM GELECEĞİMİZ, ONLARI KORUMAK ASLİ GÖREVİMİZ”

 

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, MHP’nin erken yaştaki evliliklerin önlenmesiyle ilgili grup önerisi hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisinde yaptığı konuşmada, erken yaşta evliliklerin önlenmesi konusunda AK Parti’nin hassas olduğunu belirterek, kız çocuklarımızı okutalım, çocuklarımızı koruyalım ve onları geleceğe hazırlayalım” dedi.

milletvekili-tunc-tbmm-de-konustu-1Milletvekili Tunç, erken yaşta evlilik konusu’nun bir çocuk hakları konusu olduğunu belirterek, “Çocuk haklarıyla ilgili, özellikle son yıllarda AK PARTİ iktidarında çok önemli düzenlemeler yapıldı. Çocuklar bizim geleceğimiz, onları korumamız lazım, onlar toplumda tehlikelere karşı en savunmasız kişiler. Geleceğimizi güvence altına alabilmemiz için elbette ki çocukları koruyucu tedbirleri aileler almalı; sadece ailelere bırakmamalıyız, devletin de bu konuda çocukları istismara karşı koruması lazım. Özellikle cinsel istismar, fiziksel istismar, duygusal istismar ve çocukların ihmaliyle ilgili alınması gereken tedbirleri alması lazım. Bununla alakalı, Mecliste, geçen yasama döneminde bir komisyon kuruldu. O komisyonda her beraber çalıştık, ben o komisyonunun Başkanı olarak görev yaptım. 21 Nisan 2016’da çalışmalara başladık ve dört aylık çalışma süresinin sonunda rapor yazımı için iki ay bir çalışmamız oldu ve sonunda taslak raporumuzu hazırladık. Burada, bu çalışmayı yaparken muhalefet milletvekillerinin katkısını almaya çalıştık, onların önermiş olduğu uzmanları mutlaka davet ettik; hepsi değil ama 3 uzman çağırmışsak 1’i iktidar partisi milletvekillerinden, 2’si muhalefet partisi milletvekillerinden. Adli tıpçıları çağırdık, hukukçuları çağırdık, eğitimcileri, rehberlik uzmanlarını, konunun tüm uzmanlarını çağırdık. Üniversitelerimizin bu alanda çalışan çocuk hakları merkezlerinden raporlar istedik, barolarımızın çocuk hakları merkezlerinden raporlar istedik. Dünya Sağlık Örgütü temsilcilerinin, Uluslararası Çalışma Örgütü temsilcilerinin hatta dışarıda bu alanda uzman olanların da Komisyonumuzda İnternet ortamıyla görüntülü olarak görüşlerini aldık. Çalışma ziyaretleri yaptık Karaman’a. Ankara Çocuk İzlem Merkezini ziyaret ettik. Çocuk izlem merkezleri, cinsel suç mağduru çocukların ifadelerinin alındığı, onların örselenmeden muayenelerinin de orada yapıldığı bir merkez ve bu merkez 2011’de o dönemki Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın genelgesiyle kuruldu. Çocuklar konusunda bu kadar hassas çalışmalar gerçekleştirdik ve üniversitelerimizden 52 tane rapor geldi. Araştırma Komisyonu raporumuzu Meclis Başkanlığımıza sunduk. Evet, bu rapor 480 sayfa değerli milletvekilleri. Bu 480 sayfayı biz taslak hâlindeyken muhalefet milletvekillerimize gönderdik, katkılarınızı bekliyoruz dedik, çocuklar çok önemli dedik. Muhalefet milletvekillerinden Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 3 sayfa eleştiri gönderdi, içinde 1 tane somut öneri yok; 5 milletvekili altına imza atıyor, 3 sayfa. HDP’ye teşekkür ediyorum, Filiz Kerestecioğlu’na; gönderdi 35 sayfa. Sayın Deniz Depboylu’ya teşekkür ediyorum MHP adına; gerçekten katkılarını sundu. Her iki arkadaşımızın da bu rapora somut öneriler bağlamında katkılarını aldık ve HDP Milletvekili Sayın Kerestecioğlu “Bu görüşlerimizi aldığınız için çok teşekkür ediyoruz.” diye muhalefet görüşünde var.” Dedi.

Milletvekili Tunç Meclis Araştırma Komisyonunun 88 tane somut öneri tespit ettiğini belirterek, Bu öneriler arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde daimi bir Çocuk Hakları İhtisas Komisyonu kurulmasından, Çocuklara yönelik bir koordinasyon merkezi kurulmasına kadar, Tüm bakanlıkların ayrı ayrı çocuk hizmetleri var, tüm bunları tek bir çatı altında koordine edecek bir yapının oluşturulmasından yurtların, pansiyonların, öğrenci barındıran yerlerin ruhsatlarının Millî Eğitim Bakanlığı tarafından verilmesi ve denetlenmesinin Millî Eğitim Bakanlığı tarafından verilmesine kadar. Ki biraz sonra görüşeceğimiz Millî Eğitim Kanunu Tasarısı’nda o madde de var. Tüm bu önerilerimiz -raporumuz şu anda baskıda, sizlere dağıtılacak- eğer bu rapordaki somut öneriler gerek yasal mevzuat gerekse idari tedbirler gerekse uygulamaya yönelik tedbirler hayata geçirildiğinde, çocuklarımız için gerçekten çok güzel şeyler yapmış olacağız.” Dedi.

Milletvekili Tunç, “Ben 3 çocuk babasıyım. Gerçekten çocuk sevgisini çok iyi hepimiz idrak ediyoruz. İnşallah, şu raporun, çocuk koruması konusunda, çocuk istismarının önlenmesi konusunda Türkiye’de en önemli bir kaynak ve uygulayıcılara ışık tutacak en önemli kaynak olduğunu ifade edebilirim.” Dedi.

milletvekili-tunc-tbmm-de-konustu-2Milletvekili Tunç, Çocuklara Yönelik Cinsel İstismar suçunu düzenleyen Türk Ceza Kanunu’nun 103’üncü maddesinin tarihçesine baktığımız zaman, 2004 öncesi yani AK PARTİ’den önce çocuk istismarı suçuna verilen ceza beş yıldan başlıyordu. Biz ne yaptık yeni Ceza Kanunu’nu getirirken? Yeni Ceza Kanunu’nda 2004’te değişiklik yaparken sekiz yıldan başlattık, 2014 değişikliğinde de on altı yıldan başlattık ve en son yaptığımız düzenlemede de 12 yaşın altındaysa on sekiz yıldan başlatıyoruz. Burada “12 yaş kriteri geldi, rıza yaşı 12’ye düştü.” diye Meclisin kapısında kadınlarımız protesto yapıyorlar. Yanlış anlatıyorlar. Rıza yaşı 12 yaşa falan düşmedi. Rıza yaşı yine aynı şekilde devam ediyor, o cezalar aynı şekilde devam ediyor çünkü 2014’te onları daha da artırdık. Şimdi diyoruz ki 12 yaşından küçük olanlar için de -Anayasa Mahkemesi “Yaş kriterini göze alın.” dedi- ne diyoruz? Cezası on altı değil, on sekizden başlasın. O nedenle, konuları çarpıtmayalım. Bu çarpıtmaların çocuklarımıza bir faydası yoktur. Komisyonda -gerek Aile Bütünlüğünde gerekse Çocuklara Yönelik İstismar Konularının Araştırılması Komisyonunda- CHP’li ve HDP’li arkadaşlarımız, “Eğer gençler, bunlar akransa, birlikte yaşıyorlarsa, flört yapıyorlarsa bunlar cezalandırılmasın ama resmî evliliğe dönüşüyorsa bunlar cezalandırılsın.” diyorlar. Bu bir çelişki değil midir? Çelişkidir. Biz hadım öneriyoruz; hatta biz, cinsel istismarcılara, tecavüzcülere idam tartışıyoruz, bir idam. Hadım konusunda itiraz eden sizdiniz, sizin Komisyon üyeleri… “Ömür boyu hadım olsun.” diyoruz. İnfaz süresi içerisinde hadımı getirdik biz 2014 değişikliğiyle İnfaz Kanunu’muza ama infaz süresinde geçerli. “Pedofililer ömür boyu hadım edilsin.” önerimize Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri “Hayır.” dedi. Şimdi, bunların hepsi bir çelişki. Milletin gözünün önünde konuyu çarpıtıyorsunuz. Bu, çocuklar üzerinden bir siyasi istismardır. Çocuklar hepimizin, çocuklarımızı korumamız lazım.” Şeklinde konuştu.

Sende bir yorum yaz :

Please enter your comment!
Please enter your name here