YÖK Açıkladı: 2016’da 10 bin Suriyeliye Üniversite Eğitimi Verildi

Saraç: "19-24 yaş arası Suriyelilerin sayısı geride bıraktığımız sene ağustos itibarıyla 400 bine yaklaştı. 2016 senesi itibarıyla ülkemizde yükseköğrenim gören Suriyelilerin sayıs 10 bini buldu"

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Türkiye’de geçici koruma altında teşhis edilen 19-24 yaş arası Suriyelilerin, geride bıraktığımız sene ağustos ayı itibarıyla 400 bine yaklaştığını belirtti. Saraç, “2016 senesi itibarıyla ülkemizde yükseköğrenim gören Suriyelilerin sayısı 10 bini buldu” dedi.

Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ve üniversitelerin siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinin uluslararası temaslar ve politika bilimi bölümündeki alakalı akademik birim yöneticilerinin katılımıyla, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantının açılışında konuştu.

Ön yargıların, ötekileştirmelerin, ayrımcılıkların olmadığı daha iyi bir dünya amacıyla, birlik ve dirlik amacıyla hem Türkiye’de, hem bölümde karşılıklı anlayış ve hoşgörüye, dostluğa ve saygıya en çok gereksinim duyulan zor vakitlerden geçildiğine işaret eden Yekta Saraç, terörün bütün dünyayı tehdit ettiğini ve ülkede bütün insani kıymetleri aşan vahşi eylemler ile gündeme yaklaştığını anlattı.

Bütün bu zorluklara karşın Türkiye’nin 2023 senesinde dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri olmasına yönelik çalışmaların duruman en mühim ve en ciddi amaç bulunduğunu belirten Saraç, “Bu amaca ulaşmanın yolu fakat nitelikli bilgi üretimi ve nitelikli insan etkeni ile mümkün olabilir ve bizim davamız işte budur” dedi.

Başkan Saraç, Türkiye’de 111’i devlet, 65’i vakıf, 6’sı vakıf meslek yüksekokulu olmak üzere toplam 182 yükseköğretim kurumunun yer aldığını belirterek, 7,5 milyona yaklaşan öğrenci adedi ile Türkiye’nin, Avrupa yükseköğretim bölümünde 2’nci en büyük ülke mevzumunda bulunduğunu söyledi.

Saraç, “Artık, son 10 senede yaşanan bu büyüme vaktinin bundan ileriki adımı, keyfiyet itibarıyla nitelik ve nitelik bakımından da büyümek” diye konuştu. YÖK’ün başlattığı 100 tematik alanda 2 bin şahsa yönelik hekime burslarına dair bilgi veren Yekta Saraç, bu alanlar arasında Balkan, Ortadoğu, Afrika, Uzakdoğu, uluslararası emniyet ve terör gibi mühim başlıkların yer aldığının altını çizdi.

Yabancı öğrencilerin yüzde 80’i devlet üniversitelerinde

OECD’nin 2015 verilerine göre 4,5 milyondan çok öğrencinin, vatandaşı bulunduğu ülkenin dışında bir yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırdığını açıklayan Saraç, bunların yüzde 58’ini Asya bölgesinden gelen öğrencilerin oluşturduğunu belirtti.

Türkiye’deki uluslararası öğrenci adedinin 2000’li senelerde 20 binler seviyesinde iken, bugün 100 binli rakamlara ulaştığını dile getiren YÖK Başkanı Saraç, şu şekilde devam etti: “189 ülkeden öğrenci okutuyoruz. Ülkemize en çok öğrenci gönderen ülkeler arasında ilk 10’da sırayla Azerbaycan, Türkmenistan, Suriye, İran, Afganistan, Irak, Yunanistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Kosova geliyor. Ülkemizde uluslararası öğrencilerin yüzde 80’i devlet üniversitelerinde, yüzde 20’si vakıf üniversitelerinde.

Uluslararası öğrenciler en çok İstanbul, Ankara, İzmir, Konya ve Erzurum’u tercih ediyorlar. Uluslararası bu öğrencilerin eğitim gördükleri alanlara baktığımızda, insani bilimler, edebiyat ve eğitim yüzde 34, sıhhat yüzde 21, mühendislik ve mimarlık ise yüzde 9 oranında.”
Saraç, uluslararası öğrencileri, küreselleşmeyle küçülen dünyada kendi kimliklerini, kültürlerini ve aidiyetlerini korumaları ve kollamaları, fakat Türkiye ile sıcak temaslarını devam ettirmeleri amacıyla yönlendirdiklerini anlattı.

Mülteci gençler ana başlıktı

Bugün dünyanın mühim insani meselelerinden biri olan göç mevzusunun ana başlıklarından birinin mülteci gençler bulunduğunu belirten Yekta Saraç, “Yeni bir hayat inşa etme beklentisi ile ülkemizde teşhis edilen genç insanların kayıp nesiller olmaması amacıyla Yükseköğretim Kurulu olarak devletimizin ve hükümetimizin desteği ile mühim aşamalar kaydediyoruz. Türkiye’de geçici koruma altında teşhis edilen 19-24 yaş arası Suriyelilerin adedi geride bıraktığımız sene ağustos itibarıyla 400 bine yaklaştı. 2016 senesi itibarıyla ülkemizde yükseköğrenim gören Suriyelilerin adedi 10 bini buldu” dedi.

YÖK olarak 2014 senesinden bu yana Suriyeli gençlerin yükseköğretime erişimiyle alakalı destekleyici bir dizi karar aldıklarını belirten Saraç, Ankara ve İstanbul gibi büyük kentlerdeki üniversitelere ilaveten bilhassa Çukurova, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Harran, Mersin, Mustafa Kemal ve Osmaniye Korkut Ata üniversitelerinde Suriye ve Irak kökenli öğrencilerin kabulü kapsamında yoğun gayretler verildiğini söyledi.

Bu üniversitelerde, Suriye ve Iraklı öğrencilere yönelik olarak YÖK’ün desteği sayesinde çok değişik yöntemler izlendiğini izah eden YÖK Başkanı Saraç, göçmenlerin sosyal, ekonomik ve kültürel yönden kısa ve uzun vadede ülkeye gerçekleştireceği katkıların yer aldığını vurguladı.

Yükseköğretimde uluslarasılaşma süreci

Yükseköğretiminin uluslararasılaşma süreçleri amacıyla İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile YÖK arasında, yabancı öğrenciler ile akademisyenlerin ve aile üyelerinin ikamet izni prosedürlerinin hızlandırılması ve emniyetili veri paylaşımının sağlanması amacıyla iki ayrı protokol imzalandığını anımsatan Saraç, bu protokollerin nitelik merkezli uluslararasılaşma vaktinde mühim bir adım bulunduğunu söyledi.

Öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliğini çoğaltmak amacıyla çalışmaları yoğunlaştırdıklarına ilgi çeken Yekta Saraç, “YÖK tarihinde yani 35 senede, bakan düzeyinde imzalanan 27 mutabakat zaptı ve uluslararası anlaşmanın 14’ü son 2 senede imza altına alındı” dedi.

Afrika ülkelerinin siyasi, ekonomik ve sosyal kalkınma hamlelerine eğitim amaçlı katkılarda bulunduklarını dile getiren Saraç şunları söyledi: “Bu ülkelerin gereksinim duyduğu akademik kadroları yetiştirmeye talibiz ve bu çerçevede bir altyapı niteliğinde olan Türkoloji bölümlerinin Afrika üniversitelerinde açılması ve mevcutların desteklenmesi, asli politikalarımız arasında.”
Türk yükseköğretim sistemine kayıtlı 12 bin 250 Afrikalı öğrencinin ve 134 Afrikalı öğretim elemanının yer aldığını izah eden YÖK Başkanı Saraç, “Dünyada, ülkesi dışında öğrenim gören Afrikalı öğrenci adedi yanısıra 12 bin rakamının düşük bulunduğunu biliyoruz ve bu temasların ilerlemesi amacıyla çaba gösteriyoruz” diye konuştu.

Sende bir yorum yaz :

Please enter your comment!
Please enter your name here